Estoniakatastrofen

M/S Estonia förliste den 28. september 1994 mellan kl. 00:55 och 02:03 (UTC +2). Färjan var på väg från Tallinn till Stockholm med 989 personer ombord. Totalt räddades 137 personer, medan 852 förolyckades. Bara 95 döda kroppar bärgades. Vraket till fartyget ligger på 59º22′54″ N, 21º41′0″ E, cirka 28 nautiska mil med bäring 157º från finska Utö. Den djupaste punkten vid vrakets botten är på cirka 80m. Hennes bogvisir låg ca 1 mil i väst, på 59º23′0″ N, 21º39′12″E. Efter bärgningen av bogvisiret 1994 fördes det till Hangö i Finland.Senare fördes det till Sverige och fanns till en början i Södertäljes sydhamn. Därefter har bogvisiret förts till Dalarö skans i avvaktan på beslut om en slutlig placering. 2002 har Statens maritima Museer föreslagit att bogvisiret ska få sin slutliga placering vid Galärvarvet på djurgården i Stockholm.

Katastrofen har gett upphov till olika teorier, t. ex. transport av försvarsmaterial, att sprängladdningar detonerades ombord, läckor i skrovet o. d. Enligt slutrapporten från den officiella internationella haverikommisionen brast bogvisirets låsanordningar i stormväder. När visiret föll av lämnades rampen helt öppen för sjöarna och stora mängder av vatten strömmade in på bildäck.

Minnesmärken och minnesmonument för Estoniakatastrofens offer finns i Tallinn vid Paks Margareeta, på Dagö vid Tahkunas Näs, i Pärnu, i Võru vid Katarinas Kyrka samt Estoniamonumentet i Stockholm. Intresset för M/S Estonias förlisning är fortfarande stort, i stort sätt pga att orsaken till katastrofen inte blivit ordentligt utredd.

Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid på Östersjön.

M/S Estonia Crew - Besättningslista

28.09.1994 Estline Terminal B Bild 1 © Küllike Rooväli28.09.1994 Estline Terminal B Bild 1 © Küllike Rooväli
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 2 © Küllike Rooväli28.09.1994 Estline Terminal B Bild 2 © Küllike Rooväli
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 3 © Küllike Rooväli28.09.1994 Estline Terminal B Bild 3 © Küllike Rooväli
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 4 © Küllike Rooväli28.09.1994 Estline Terminal B Bild 4 © Küllike Rooväli
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 5 © Küllike Rooväli28.09.1994 Estline Terminal B Bild 5 © Küllike Rooväli
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 6 © Rauno Volmar28.09.1994 Estline Terminal B Bild 6 © Rauno Volmar
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 7 © Rauno Volmar28.09.1994 Estline Terminal B Bild 7 © Rauno Volmar
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 8 © Rauno Volmar28.09.1994 Estline Terminal B Bild 8 © Rauno Volmar
28.09.1994 Estline Terminal B Bild 9 © Marko Mumm28.09.1994 Estline Terminal B Bild 9 © Marko Mumm

 

 

m/s Estonia © TV4